default-logo

GOM Sistem Yazılımları

ATOS Professional

ATOS Professional, GOM donanımını kontrol etmek ve doğru 3D yüzey verileri üretmek için birçok ek işlev sunar. Bu, her zaman yüksek proses güvenliğini garanti eder. Sezgisel çalışma konsepti, tüm ölçüm görevlerini kolay ve esnek bir şekilde uygulamayı mümkün kılar.

TRITOP Professional

Deformasyon analizi, yeni yazılım konseptine tam olarak entegre edilmiş ve artık standart bir paket olarak mevcuttur. GOM, deformasyon analizi için TRITOP ölçüm sistemi ve tam parametrik inceleme ile fonksiyon tabanını standartlaştırmıştır.

ARAMIS Professional

ARAMIS Professional yazılımı, ARAMIS sensörlerini ve GOM Test Controller’ı kontrol etmek için kullanılır. Yazılım kullanıcı tarafından yönlendirilen bir kalibrasyon, entegre görüntü elde etme ve tetikleme ile birlikte otomatik analog veri toplama özelliklerini içerir. Böylece, yazılım mevcut test ortamlarına kolayca entegre edilebilir. ARAMIS Professional, GOM Correlate Professional değerlendirme yazılımının tüm işlevlerini içerir.

PONTOS Live

PONTOS Live, CNC makinelerinde hassas bir şekilde hizalamanması ya da armatürlerin ayarlanması gibi işlemlerde, bileşenlerin konumlandırılması için kullanılan GOM’ın izleme sistemidir. Pontos Live, GOM Touch Probe ile birleştiğinde optik olarak erişilmesi zor alanların denetlenmesini sağlar.

Sanal Ölçüm Odası (VMR)

GOM, GOM Inspect ve ATOS Professional yazılımı üzerine ek bir VMR yazılım modülü sunmaktadır. VMR, ATOS ölçüm hücrelerinin tüm elemanları için merkezi kontrol istasyonu ve ölçüm planlama yazılımıdır. Otomatik ölçüm proses zincirlerinin eksiksiz çoğaltılmasını tek bir yazılım paketinde bütünüyle birleştirir.

ARGUS yazılımı

ARGUS yazılımı, yeni ölçüm görevlerinin ayarlanmasından ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesine kadar basit iş akışlarıyla optik şekillendirme analizinin tüm ölçüm, değerlendirme ve dokümantasyon sürecini desteklemektedir.