YARIŞMA KOŞULLARI VE KATILIM ŞARTLARI

 1. İş bu yarışma Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından http://cadem.com.tr/  adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 2. http://cadem.com.tr/ internet sitesine giriş ve yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Haftalık olarak düzenlenecek yarışma her hafta Pazartesi günü saat 09.00 başlayacak olup, o haftayı takip eden Cuma günü saat 17.00 ‘de bitecek şekilde Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından sorulan sorunun yanıtlanması şeklinde olacaktır.
 4. http://cadem.com.tr/ internet sitesinde her hafta bir soru yayınlanacaktır.
 5. Yarışmaya katılabilmek için Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından belirlenen katılım şartlarının kabul edilmiş olması ve istenildiğinde profil bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 6. Katılımcı uygulamayı kabul ettiğinde, Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. kullanıcıların ad, soyad ve profil fotoğrafı gibi bilgilerini sitede ilan etme ve uygulama için kullanım hakkına sahip olur.
 7. Yarışma nedeniyle yalnızca doğru cevabı verenler arasından belirlenen bir kişiye ödül verilecektir.
 8. Bu ödülün niteliği Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından her hafta farklı bir ödül olarak serbestçe belirlenmektedir.
 9. Kazananın değerlendirmesi haftanın son iş günü olan Cuma günü saat 17.00 den sonra yapılacaktır. Kazanan, sorunun yayım tarihinden sonraki ilk Pazartesi  http://cadem.com.tr/ sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 10. Yarışma sonunda doğru cevabı verenler arasından belirlenen ve bir asil bir yedek kazanan tespit edilecektir. Asil kazanana ulaşılamaması, ödülün alınmaması, yarışmasının geçersizliği vb. nedenlerle ödül verilemediği takdirde yedek kazanan ile iletişime geçilecektir.
 11. Yarışma süreci tamamlandığında, yeterli doğru cevap sayısına ulaşılamadığı takdirde, doğru cevap sayısının tam sayı ortalaması alınıp kazanan belirlenecektir. (Örneğin : Doğru cevap sayısı 49 olduğunda 25. kişi  / 48 olduğunda 24. kişi kazanacaktır.) 
 12. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından soru değiştirme hakkını saklı tutar.
 13. Yarışma süreci tamamlandığında, kazanan kişiye direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
 14. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışmaya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. katılımcıların yarışmaya katılım uygunluğunu doğrulama ve yarışmaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 15. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve yarışma kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar.
 16. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. çalışanları yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri verilmez ve Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’ nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 17. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi tespit edildiğinde ödülleri teslim edilmez.
 18. Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.
 19. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
 20. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’ nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 21. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb…) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.
 22. Yarışmaya katılanlar, kazanan isimlerin http://cadem.com.tr/ sayfası aracılığıyla duyurulacak olup başkaca bir ilan yoluna başvurulmayacaktır.
 23. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. AŞ’nin yarışmayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 24. Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından yapılacaktır. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımakta olup değişiklikler internet sayfası üzerinde belirtilecektir. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler
Scroll Up