PAYLAŞ KAZAN ANKETİ KOŞULLARI VE KATILIM ŞARTLARI

1. İş bu anket Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından http://cadem.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
2. http://cadem.com.tr/ internet sitesine giriş ve ankete katılım ücretsizdir.
3. Ankete katılım ve hediye kazanma olanağı yalnızca müşterilerimize ve paydaşlarımıza sunulmaktadır. Beyan edilen kişisel bilgilerin gerçeğe aykırı olması ve bu şartlara uygun olmaması durumunda yanıt geçersiz sayılacaktır.
4. Bir kişi anketi yalnızca bir kere yanıtlayabilecektir. Aynı kişinin, anketi birden fazla yanıtlaması durumunda diğer yanıt/ yanıtları geçersiz sayılacaktır.
5. Yıllık olarak düzenlenen anket, bir ay veya daha uzun süreli olarak yayınlanacak ve sonrasında bitecek şekilde Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından sorulan soruların yanıtlanması ve görüşlerin paylaşılması şeklinde olacaktır.
6. http://cadem.com.tr/ internet sitesinde, yıl içerisinde yalnızca bir defa yayınlanacaktır.
7. Anket yayın süresinin tamamlanması ile birlikte anket yayından kaldırılacak ve bu süre içerisinde gelen yanıtlar değerlendirmeye alınacaktır.
8. Ankete katılabilmek için Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından belirlenen katılım şartlarının kabul edilmiş olması ve istenildiğinde profil bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
9. Katılımcı uygulamayı kabul ettiğinde, Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. kullanıcıların ad, soyadı ve profil fotoğrafı gibi bilgilerini sitede ilan etme ve uygulama için kullanım hakkına sahip olur.
10. Anket nedeniyle, yalnızca anlamlı ve gerçek yanıtlar ile her 10. cevaplayan müşterilerimiz belirlenecek ve bu kişilere hediye verilecektir. Ankete gelen anlamlı cevapların toplamına göre kazanan kişi ve buna bağlı olarak hediye sayısı değişiklik gösterebilmektedir. (Örn; 49 anlamlı yanıt gelmesi halinde, 10., 20., 30., ve 40. sırada cevaplayan ve şartları sağlayan en fazla 4 kişi hediye kazanma hakkı elde edecektir.)
11. Bu hediyenin niteliği Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından benzer veya farklı hediyeler olarak serbestçe belirlenmektedir.
12. Kazananın değerlendirmesi, anket yayın süresinin dolması ile yayından kaldırılmasından sonra yapılacaktır. Kazanan/ Kazananlar, anketin kaldırılma tarihinden sonraki hafta içerisinde http://cadem.com.tr/ sayfası üzerinden duyurulacaktır.
13. Anket sonunda her 10. cevabı verenler belirlenecek ve hediye kazananlar tespit edilecektir. Asil kazanana ulaşılamaması, hediyenin alınmaması, anketinin geçersizliği vb. nedenlerle hediye verilemediği takdirde kazanan kişiden bir sonra ki sırada yanıtlayan kişi ile iletişime geçilecektir.
14. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. soru değiştirme hakkını saklı tutar.
15. Anket süreci tamamlandığında, kazanan kişiyle direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyadı ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
16. Tam ve anlamlı bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, ankete katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. katılımcıların ankete katılım uygunluğunu doğrulama ve ankete katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
17. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve anket kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar.
18. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. çalışanları ankete katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile hediyeleri verilmez ve Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’ nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
19. 18 yaşından küçükler ankete katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi tespit edildiğinde hediyeleri teslim edilmez.
20. Kazanılan hediye değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
21. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı hediyeye hak kazanamayacak olup, Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’ nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
22. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ankete katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.
23. Ankete katılanlar, kazanan isimler, http://cadem.com.tr/ sayfası aracılığıyla duyurulacak olup başkaca bir ilan yoluna başvurulmayacaktır.
24. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin anketi herhangi bir zamanda sonlandırma ve anket şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu ankete katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
25. Ankete katılan herkes, anket şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların anket şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. tarafından yapılacaktır. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımakta olup değişiklikler internet sayfası üzerinde belirtilecektir. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

Scroll Up