KURUMSAL
DEFAULT SAYFALAR

GOM Inspect Eğitim Kitabı

GOM Inspect, 3D nokta bulutlarının şekil ve boyut analizi için ücretsiz bir 3D ölçüm ve kalite kontrol yazılımı olup sonuçları ve CAD verilerini ölçmek için bir görüntüleyici görevi görür. Ücretsiz yazılım, 3D verileri işleyen ve değerlendiren kullanıcılar için tasarlanmıştır. GOM Inspect'te parametrik işlevler tam olarak mevcut değildir. Ölçüm verilerinin izlenebilirliğini sağlar, ancak şablonların oluşturulması, yaparak öğretme ve parametrik denetim işlevleri yalnızca GOM Inspect Professional'da mevcuttur.

GOM Inspect yazılımını; ızgara projeksiyon veya lazer tarayıcılardan, CMM'lerden ve diğer ölçüm sistemlerinden gelen 3D ölçüm verileri için kullanabilirsiniz.

GOM Inspect yazılımının ücretsiz eğitim kitapçığı sizlere veri içe aktarma, örgü işleme, hizalama, 3D-Kalite-Kontrol, 2D-İnceleme, GD & T, raporlar ve daha pek çok konuyu kapsayan yazılımdaki pratik ve uygulamalı öğretiler sunacaktır.