Basında Cadem

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN ÖNCÜLERİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE YÖN VERİYOR