Cadem – Dijital Dönüşüm Çözümleri

UUID Nedir ?

UUID Nedir?

Herhangi bir yazılım yeni bir obje türetirken ona belirli bir kimlik tanımlar. CATIA’da CATPart, CATProduct, CATDrawing, CATAnalysis olarak yeni bir obje oluşturuken “Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı” (UUID) isimli bir kimlik numarası tanımlanır.

Ne zaman yeni UUID oluşur.

Yeni CATIA UUID'si oluşturacak eylemler:

File + New,

File + New From,

File + SaveAs – “ save as new document” seçiliyken,

INSERT New Product,

INSERT New Part ,

Ne zaman UUID korunur.

CATIA UUID'sini koruyacak olan eylemler şunlardır:

File + Open

File + Save Management

File + Save

File + SaveAs

Send to -> Directory ( bu komutun tüm yönleriyle iyi anlaşılması gerekmektedir)

File + Save ALL

UUID görebilir miyiz?

Programlama gözüyle bakıldığında 36 karakterden oluşan sayı ve harfler setidir. Kullanıcı bilgisayarının ve yazılımın belirli bilgilerini alan bir yapıdadır.

Ancak iki parçanın aynı UUID’ye sahip olup olmadığını aşağıdaki yöntemle görebiliriz.

Peki neden UUID’nin yukarıdaki fonksiyonlardaki etkinliğini öğrenmemiz gerekiyor?

Tasarlanan parça PLM döngüsünde ürünle ilgili birçok alan nüfus ediyor. UUID’nın anlaşılması ve yönetilmesi bu yolculuğu belirgin kılacak stratejiler geliştirmemize yardımcı olacaktır.

o Teknik resimdeki birbirine benzer parçaların teknik resim yayın sürecine hız katması

o Şablon dosya kullanımı ile standartlaştırma

o Ürün geliştirme sürecinde montaj ve teknik resim link yönetiminde yaşanabilecek büyük problemleri engelleme