Cadem'den Haberler

Dassault Systèmes ve Airbus Grup İşbirliği

Dassault Systèmes ve Airbus Grup İşbirliğini Katkı Üretimine Taşıdı

3D tasarım yazılımı, 3D Dijital Modelleme ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinde dünya lideri 3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes Airbus Grup’un iki yıl süren kapsamlı bir karşılaştırma sürecinin ardından Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformu kullanımını tasarım, simülasyon ve üretimi birleştiren katkı üretimi programlarını kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Airbus Grup Dassault Systèmes’in, test uçuşlarındaki aletler, prototipler ve parçaların katkı üretimi ve ticari uçaklarda üretim amaçlı kullanım için “Co-Design to Target” endüstriyel çözüm deneyiminin bir parçası olan işbirliğine dayalı tasarım ve simülasyon uygulamalarını kullanacak. Bu uygulamalar Airbus Grup’a, katkı üretim sürecinin her aşamasını sanal olarak onaylayarak kavramsal tasarımları optimum hale getirmesi için dijital devamlılık sağlayacaktır. Dassault Systèmes’in uygulamalarından ve katkı üretimindeki liderlik ve mühendislik deneyiminden faydalanan Airbus Grup, araçlar ve parçaların katkı üretimindeki mühendislik ve üretim gereksinimlerini karşılamak için daha büyük tasarım ve üretim olanaklarını keşfedebilecek.

3D baskı olarak da bilinen katkı üretimi, freze, eritme, döküm ve hassas dövme gibi üretim süreçlerine bir alternatiftir. Yaratıcı ürün tasarımı ve prototip üretiminde havacılık sektörü tarafından halihazırda benimsenmiş olan katkı üretiminin kullanımı, büyük ölçekli üretimde kademeli olarak artmaktadır. “Co-Design to Target” endüstriyel çözüm deneyimi, parça tasarımı, üretim ve test süreçlerinde yüksek esneklik için uygulamalardan faydalanır. Bu, güç veya performanstan ödün vermeden karmaşık uçak parçalarının üretimiyle ilgili atık ve maliyeti azaltmaya yardımcı olur.

Airbus Uçak Gövdesi Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı Robert Nardini şunları söylemiştir: “Airbus çok sayıda projesinde, teknoloji, performans, güvenlik ve maliyet standartlarını karşılayan, potansiyel olarak daha hafif ve daha az maliyetli parçalar sağlayan üretim bileşenlerinin yanı sıra prototipler üretmek için katkı üretiminin kullanımını genişletiyor. Airbus, uçaklarda yapısal analizler ve sanal testleri hızlandırmak için uzun süredir Dassault Systèmes’in simülasyon uygulamalarını kullanmaktadır ve şimdi, havacılık pazarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan simülasyon tabanlı tasarımdan faydalanarak parça tasarlamanı yeni bir yolunu keşfediyoruz.”

Dassault Systèmes Ar-Ge Kıdemli İdari Başkan Yardımcısı Dominique Florack şunları söylemiştir: “Katkı üretimi, destek ve bakım için uzaktan üretim, yeni kavramlar ve deneyimler için hızlı prototip oluştur
ma ve belki de en önemlisi de şimdiye kadar gerçekleştirilmesi imkansız olan tasarımlar geliştirme gibi birçok alanda yeni fırsatlar sunuyor. Bu yaklaşımla Airbus Grup, 3D baskı veya değil tüm parçalar için 3DEXPERIENCE platformunun gelecek nesil otomatik tasarım yardımcısının sunduğu avantajlardan faydalanabilecek ve böylece havacılık sektöründeki dönüşümün yeni dalgasını hızlandırabilecek. 3DEXPERIENCE platformu ile malzeme bilimi, işlevsel özellikler, üretici tasarım, 3D baskı optimizasyonu, üretim ve sertifikasyonu içeren parçaların katkılı üretimi için tüm mühendislik parametrelerini içeren bir uçtan uca çözüm sunuyoruz.”