CATIA ENGINEERING EXCELLENCE ROLLER

Project and Product Engineer PPKX (Proje ve Ürün Mühendisi) – PPKX

Bu Rol, EBOM ve Mühendislik Değişikliği işlemleri de yapmaları gereken CAD tasarımcılarına yöneliktir. Bu rol Proje Ekibi Üyesi ve Ürün Mühendisini de kapsar.

Dahil Olan Uygulamalar
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS),
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV),
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ),
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)


MultiCad Designer (MultiCad Tasarımcısı) – CADX

Bu rol CAD tasarımcılarına ve CAD modellerini 3B olarak gözden geçirmeleri gereken kullanıcılara yöneliktir. Buna CATIA V6, CATIA V5 ve Solidworks için CAD entegrasyonları dahildir. Diğer xCAD entegrasyonları için bir önkoşuldur.

Dahil Olan Uygulamalar
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS),
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV),
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)


Project Contributor (Proje Katkı Sağlayıcısı) - PJCX

Bu rol temel Belge Yönetimi ve Görüntüleme işlevlerine ihtiyacı olan, kurumsal 3DEXPERIENCE kullanıcılarına yöneliktir. Buna Project Team Member (Proje Ekip Üyesi) uygulaması da dahildir.

Dahil Olan Uygulamalar
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS),
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)


Project Manager (Proje Yöneticisi) – DPMX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik tekliflere eklenti olarak sunulan Project Manager (Proje Yöneticisi) ürünü dahildir.

Dahil Olan Uygulamalar
Project Manager (Proje Yöneticisi - DPM)


Product Engineer (Ürün Mühendisi) – PDEX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik tekliflere eklenti olarak sunulan Product Engineer (Ürün Mühendisi) ürünü dahildir.

Dahil Olan Uygulamalar
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)


Multi-Discipline Sheet Metal Designer (Çok Disiplinli Metal Levha Tasarımcısı) – SMWX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik kapsamlı yapılandırmaya eklenti olarak sunulan CATIA Sheetmetal Designer (CATIA Metal Levha Tasarımcısı) ürünü dahildir.

Dahil Olan Uygulamalar
Sheetmetal Designer (Metal Levha Tasarımcısı - SMW)
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV)
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS)


Multi-Discipline Sheet Metal Designer (Çok Disiplinli Metal Levha Tasarımcısı) – SMWX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik kapsamlı yapılandırmaya eklenti olarak sunulan CATIA Sheetmetal Designer (CATIA Metal Levha Tasarımcısı) ürünü dahildir.

Dahil Olan Ürünler
Sheetmetal Designer (Metal Levha Tasarımcısı - SMW)
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV)
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS)


Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer (Çok Disiplinli Mekanik ve Şekil Tasarımcısı) – MEHX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik kapsamlı yapılandırmanın parçası olarak sunulan CATIA Mechanical & Shape Design ve Sheetmetal Designer (CATIA Mekanik ve Şekil Tasarımcısı ve Metal Levha Tasarımcısı) ürünleri dahildir.

Dahil Olan Ürünler
Mechanical & Shape Designer (Mekanik ve Şekil Tasarımcısı - MES)
Sheetmetal Designer (Metal Levha Tasarımcısı - SMW)
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV)
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS)


Multi-Discipline 3DMaster Mech. Designer (Çok Disiplinli 3DMaster Mekanik Tasarımcı) – M3HX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik kapsamlı yapılandırmanın parçası olarak sunulan CATIA 3DMaster, Mechanical Designer ve Sheetmetal Designer (CATIA 3DMaster Mekanik Tasarımcı ve Metal Levha Tasarımcısı) ürünleri dahildir. Bu role, FT&A ve Gelişmiş STEP arayüzü uygulamaları dahildir.

Dahil Olan Ürünler
Mechanical Designer (Mekanik Tasarımcı - MDG)
3DMaster Designer (3DMaster Tasarımcı - M3D)
Sheetmetal Designer (Metal Levha Tasarımcısı - SMW)
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV)
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS)


Multi-Discipline Product Enclosure Designer (Çok Disiplinli Ürün Muhafazası Tasarımcısı) – PEDX

Bu role, Orta Ölçekli şirketlere yönelik kapsamlı yapılandırmanın parçası olarak sunulan CATIA Product Enclosure Designer ve Sheetmetal Designer (CATIA Ürün Muhafazası Tasarımcısı ve Metal Levha Tasarımcısı) ürünleri dahildir.

Dahil Olan Ürünler
Product Enclosure Designer (Ürün Muhafazası Tasarımcısı - PED)
Sheetmetal Designer (Metal Levha Tasarımcısı - SMW)
Product Engineer (Ürün Mühendisi - PDE)
Project Team Member (Proje Ekibi Üyesi - DPJ)
Collaborative Innovation (İşbirliğine Dayalı İnovasyon - CNV)
Platform Contributor (Platform Katkı Sağlayıcısı - PCS)


Mechanism Simulation Designer (Mekanizma Simülasyon Tasarımcısı) – MKS – Uzantı

Makine Mühendisleri için yeni bir alan açar

Mechanism Simulation Designer (Mekanizma Simülasyon Tasarımcısı) Uzantısı ürün mühendislerinin ve tasarımcıların mekanizmaları canlandırmalarını sağlar. Montaj Tasarım aşamasında tanımlanan Kinematik birleşme yerleri, tasarımın anlaşılmasını sağlar ve ürün yapısı ne kadar karmaşık olursa olsun, mekanizma temsillerinden kolayca yeniden kullanılabilir. Mekanizmaların işlevsel denetimleri ve doğrulamaları etkileşimli olarak ya da aralıklı temaslarla kinematik ve dinamik senaryolar çalıştırarak yapılabilir. Hareketli bir parçanın doğru çakışma analizi, mesafe hesaplamaları, geometrik izleri ve süpürme hacimleri gibi veriler animasyonlarda ve simülasyonun çeşitli aşamalarında mekanizmaların alınan anlık görüntülerinde gösterilir. Son olarak, aynı zaman diliminde daha çok sayıda tasarım alternatifini değerlendirmek için simülasyon otomatik olarak güncellenebilir.

Açıklama
Karmaşık mekanizmalar içeren ürünlerin yaratılması, yönetilmesi ve canlandırılması için kullanılan, kapsamlı ve güçlü bir araç seti.
• Mühendislik bağlantıları
• Mekanizma animasyonu
• Mekanizmaların mekanizması
• Kinematik senaryosu
• Çakışma algılama
• Simülasyon analizi

Önkoşullar
Mevcut Catia Rolü

Dahil Olan Uygulamalar
• CATIA Mechanical Systems Design (CATIA Mekanik Sistemler Tasarımı)
• CATIA Mechanical Systems Experience (CATIA Mekanik Sistemler Deneyimi)


Mechanical Part Designer (Mekanik Parça Tasarımcısı) – MDD – Uzantı

CATIA Mechanical Part Designer (CATIA Mekanik Parça Tasarımcısı) rolü uzantısı, kullanıcıların güçlü bir özellik tabanlı yaklaşımla, gelişmiş mekanik parçalar tasarlamalarına olanak tanır. Dökme ve kalıp parçalar gibi karmaşık tasarımları basitleştirmek, hızlandırmak ve denetlemek veya ayrıntılandırma aşamasında tekrar eden ve yorucu manuel görevlerdeki verimliliği artırmak için özel işlevler önerilir.

Açıklama
Ürün tanımlama ve yaratma sürecini tamamlayan, gelişmiş ve üretken bir mekanik tasarım eklenti rolü:
• Birleştirilmiş kullanıcı arayüzü: Doğal manipülasyonlar ve kavramsal etkileşimlerle tasarımınızı hızlandırın.
• Detaylı Tasarım: Taslak parçaların detaylı tasarımını hızlandırın ve imalat gerekliliklerinden emin olmak üzere fizibiliteyi denetleyin.
• Üretkenlik: Günlük görevlerde verimliliği ve ayrıntılandırma aşamasındaki yorucu manuel görevlerde üretkenliği artırın.
• Dökme ve Kalıp Parça Tasarımı: otomatik birleştirme, otomatik çizim ve kalınlık analizi gibi gelişmiş özelliklerden yararlanın.

Önkoşullar
ACG ya da CBR ya da ELG ya da FDE ya da FLG ya da MDT ya da MQD ya da SDG ya da SFG ya da SQK ya da SMW

Dahil Olan Uygulamalar
CATIA Part Design (CATIA Parça Tasarımı)


Shape Designer (Şekil Tasarımcısı) – SUAX

Bu rol gelişmiş yüzeyleme ürünleri içerir ve Orta Ölçekli şirketlere yönelik diğer tekliflerden herhangi birine eklenebilir.

Dahil Olan Uygulamalar
Generative Shape Design (Üretken Şekil Tasarımı),
FreeStyle Shape Analysis (FreeStyle Şekil Analizi),
Generative Shape Develop (Üretken Şekil Geliştirme),
Shape Healing (Şekil Düzeltme)


Mold Designer (Kalıp Tasarımcısı) – MOLX

Bu rol Mold Tooling Design (Kalıp İşleme Tasarımı) uygulamalarını, eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
Shape Healing (Şekil Düzeltme),
Core & Cavity Separation (Delik ve Boşluk Ayırma),
Mold Tooling Design (Kalıp İşleme Tasarımı),
Part Feature Recognition (Parça Özelliği Tanıma)


Composites Designer & Manufacturer (Kompozit Tasarımcısı ve Üreticisi) – CDLX

Bu rol, Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife eklenti olarak eklenen Composites Design ve Composites Manufacturing (Kompozit Tasarımı ve Kompozit Üretimi) ürünlerini içerir. Bu role Gelişmiş STEP arayüzü de dahildir.

Dahil Olan Uygulamalar
Composites Design (Kompozit Tasarımı), Composites Manufacturing Preparation (Kompozit Üretimine Hazırlık), Convertor for STEP Multidiscipline (STEP Çoklu Disiplin için Dönüştürücü)


Electrical Designer (Elektrik Tasarımcısı) – ELDX

Bu rol 3D Electrical (3B Elektrikli) tasarım uygulamalarını, eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
Generative Electrical 3D Design (Üretken Elektrikli 3B Tasarım),
Electrical 3D Design (Elektrikli 3B Tasarımı),
Electrical 3D Part Design (Elektrikli 3B Parça Tasarımı),
Engineering Specification Capture & Reuse (Mühendislik Özelliklerini Yakalama ve Yeniden Kullanma)


Tubing Designer (Boru Tasarımcısı) – PTBX

Bu rol Piping and Tooling Design (Boru ve Tüp Tasarımı) uygulamalarını, eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
Engineering Specification Capture & Reuse (Mühendislik Özelliklerini Yakalama ve Yeniden Kullanma),
Piping & Tubing 3D Design (Boru ve Tüp 3B Tasarımı),
Piping & Tubing 3D Part Design (Boru ve Tüp 3B Parça Tasarımı)


NC Prismatic Programmer (Prizmatik Programlayıcı) – NPMX

Bu rol DELMIA Prismatic Machining (DELMIA Prizmatik İşleme) uygulamasını, eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
CATIA Product Structure Design (CATIA Ürün Yapısı Tasarımı),
DELMIA Prismatic Machining (DELMIA Prizmatik İşleme)


NC Milling Machining Programmer (NC Freze İşleme Programlayıcısı) – NMGX

Bu rol DELMIA 3 Axis Milling Machining (DELMIA 3 Eksenli Freze İşleme) uygulamasını, eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
CATIA Product Structure Design (CATIA Ürün Yapısı Tasarımı),
DELMIA Milling Machining (DELMIA Freze İşleme)


NC Multi-Axis Milling Programmer (NC Çok Eksenli Freze Programlayıcı) – NMXX

Bu rol DELMIA Multi-axis Machining (DELMIA Çok Eksenli İşleme) uygulamasını,
eklenti olarak Orta Ölçekli şirketlere yönelik herhangi bir teklife ekler.

Dahil Olan Uygulamalar
CATIA Product Structure Design (CATIA Ürün Yapısı Tasarımı), DELMIA Multi-axis Machining (DELMIA Çok Eksenli İşleme)

CATIA ENGINEERING EXCELLENCE ROLLER Formu