PLM DANIŞMANLIĞI

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi- Product Life Cycle Managemet (PLM), ürün yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca ürünü tanımlayan bilgilerin daha etkili ve daha verimli bir şekilde akışını sağlayan bir bilgi teknolojisi kavramıdır.

Bu kavramı hayata geçirmek için Cadem®PLM olarak,  Dassault Systèmes®’in 3DEXPERIENCE® ortamının kurulumun tüm evrelerinde danışmanlarımız ile müşterilerimize benzersiz bir destek sağlıyoruz. Cadem PLM danışmanlığını dört evrede gerçekleştiryoruz.

Birinci evrede,  firmaların iş yapış tarzlarını değiştirme fikrini tetikleyen zorluk ve sıkıntılarını anlatmaları için müşterilerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu darboğazlara  karşılık hangi hedeflerinin olduğuna dair bir fikir sahibi oluyoruz.

İkinci  evrede, mevcut durumu değerlendirmek ve hedef durumu tespit etmek adına ilgili bölüm yöneticileri ile bir araya geliyoruz; Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşüm yol haritasını, bu dönüşümün verimini ve oluşturacağı değerlerin ölçü tanımlamarını yine bu evrede belirliyoruz ve bir sonrki evreye geçmek için el sıkışıyoruz.

Üçüncü evrede, önceki görüşmelerimizde elde edilen veriler karşılığndaki çözümümüzü sunuyoruz. Standard çözümün dışında özelleştirilecek alanlarda yine bu evrede ele alınıyor ve müşterilerimizin önünde iş önceliklerine göre, uygulama başarısı ölçülebilen, okunabilir bir proje planı oluyor.

Dördüncü evrede,  Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Proje planı daha hassas ayrıntılar ile güncellendikten sonra çözümümüz için gerekli donanım ve yazılım altyapısı kurulumları denetlenip uygulamanın kurulumu yapılır. Eğer 3üncü evrede tespit edilen özelleştirmeler var ise bu özelleştirmeler gerçekleştirilir ve anahtar kullanıcılar ile kurulum belirli iş yapış senaryoları üzerinden test edilir.

Tüm bu evrelerden sonra sanal dönüşüm artık canlıya geçmiştir. Takip eden günlerde desteklerimiz saha başında belirli bir süre devam ediyorken eş zamanlı uygulamanın başarısını sonuçlarını değerlendirmelerini başlatıyoruz.