KURUMSAL

Öneri Kutusu

Paydaşlarımızın fikirlerini duyurmalarını ve yaptıkları işleri geliştirmeleri planlanmaktadır. Böylece hem kaynak kullanım verimliliği ve kalite, hem de çalışan motivasyon ve bağlılığı artırılacaktır.

Haklı bir fikrin, meyve vermemesi mümkün değildir.
Lev Tolstoy